Atlas ägghjälm är en egenutvecklad produkt framtagen i utbildningssyfte för att på ett enkelt sätt förklara och symbolisera en hjälms skyddande egenskaper av huvudet. Vi kan producera ägghjälmen med din egen logotype/profilering. Svensk tillverkad.

Atlas egghelmet is a product we developed to easily symbolize how important it is to wear a helmet.We can produce egghelmets with you logo/profiling. Made in Sweden.